ELPRISER HOS KUNDKRAFT

Samma krav för att ge så lågt elpris som möjligt

Kundkraft är helt oberoende och har samma krav gentemot alla elleverantörer vi samarbetar med när vi upphandlar elpriser. Enda sättet för en leverantör att få våra medlemmar som elkund är att bjuda så lågt elpris som möjligt i våra elauktioner.

Kravet vi också ställer på leverantörerna är att elpriset ska vara så lågt som möjligt, att all el som levereras av leverantören är förnyelsebar energi / Grön El, samt att inga fasta avgifter ska tillkomma på elhandelsavtalet såsom årsavgifter, månadsavgifter etc.

Medlemskapet i Kundkraft är alltid kostnadsfritt.

´

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris

Våra aktuella elpriser

Elområde 1-2

Energipris: 57.8 öre/kWh

Fast 1år
72.25
öre/kWh

Elområde 3

Energipris: 59.5 öre/kWh

Fast 1år
74.38
öre/kWh

 

Elområde 4

Energipris: 61.35 öre/kWh

Fast 1år
76.69
öre/kWh

Elområde 1-4

 

Rörligt 1år
10.5
öre/kWh

Historiska priser

Rörligt elpris - statistik (öre/kWh)

2018 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 32.11 32.27 32.35 32.77
Februari 40.06 40.07 40.38 41.17
Mars 46.15 46.64 46.51 46.54
April 40.53 40.65 40.75 40.82
Maj 33.55 33.6 34.23 37.23
Juni 45.78 45.73 45.76 48.48
Juli 54.43 54.46 54.55 55.49
Augusti 56.82 56.8 57.83 59.28
September 50.97 51.08 51.62 52.51
Oktober 46.26 46.31 46.44 54.15
November 49.86 49.99 52.69 57.05
December
Historiska spotpriser

Fast elpris - statistik (öre/kWh)

2018 Område 1 & 2 Område 3 Område 4
Januari 38.79 37.88 39.85
Februari 41.15 41.75 42.7
Mars 39.95 43.9 42.24
April 47 48.55 48.95
Maj 52.45 53.9 54.65
Juni 53.7 54.78 55.63
Juli 59.6 62.63 62.6
Augusti 58.2 61.9 61.37
September 60.15 62.7 64.35
Oktober 57 59 60.38
November 58.69 61.35 62.18
December 57.8 59.5 61.35
Historiska fasta priser

Så sätts priset

Elpriset sätts på den nordiska elbörsen NordPool. Priset bestäms genom så kallad marginalprissättning. Det betyder att priset sätts på marginalen baserat på kostnaden för den sist producerade kilowatt-timmen.

Skälet till att elpriset är högt under perioder i Sverige kan således bero på antingen hög efterfrågan och/eller dålig tillgänglighet på el producerad i produktionsanläggningar med en lägre rörlig kostnad. Ett exempel på det senare är vattenkraft. När det är dåligt med vattenreserver kan det inte produceras vattenkraft med full effekt och dyrare produktionsanläggningar kan behöva tas i bruk. När det gäller efterfrågan påverkas den exempelvis under vintern då det ofta är en större efterfrågan på el.

De perioder med högst elpriser uppkommer då det både är en hög efterfrågan på el och en låg produktion av "billig" el såsom kärnkraft och vattenkraft. Då kan exempelvis gasturbiner behöva slås igång och dessa har en hög rörlig kostnad per kWh och priset, som sätts baserat på den sist producerade kilowatt-timmen, blir således högt.