Våra elpriser.

Se hur mycket du skulle spara

Välj undersida
Elpriser / Elpriser hos kundkraft

Pressade elpriser via Kundkraft

Elpriset ändras hela tiden beroende på väder och vind men även flera andra faktorer spelar in. Det kan vara utmanande att hålla koll på vad man betalar men ännu svårare att veta om det är ett bra avtal eller inte. På den här sidan kan du hitta färsk och uppdaterad information om de elpriser som vi erbjuder våra medlemmar, genom våra upphandlingar. Se aktuella och historiska elpriser, läs vår senaste prognos för elpriset eller testa hur mycket du beräknas kunna spara på elen i vårt test nedan. Allra längst ner hittar du dessutom svar på många vanliga frågor kring el, elpris och elkonsumtion.

Aktuella elpriser

Det genomsnittliga fasta elpriset i Sverige för oktober 2022 är 469,6 öre/kWh ex moms. Det rörliga påslaget på spotpriset är just nu på 3.6 öre / kWh. Som medlem i Kundkraft upphandlar vi ett nytt elpris åt dig en gång per år. På så sätt får du ett nedpressat elpris varje år utan att du behöver engagera dig. Nedan ser du våra senaste upphandlade elpriser. Sidan uppdateras efter varje upphandling som sker en gång i månaden. Du kan bli medlem och ta del av nedanstående priser även en tid efter en upphandling.

Fast pris 1 år

Elområde 1-2

174.90 öre/kWh

218.63 öre/kWh inkl. moms

Norrbotten, Jämtlands, Västernorrland, delar av Dalarna, Gävleborg och Västerbotten.

Norrbotten, Jämtlands, Västernorrland, delar av Dalarna, Gävleborg och Västerbotten.

Fast pris 1 år

Elområde 3

Saknas

Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro län, Östergötlands samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs och Dalarnas län.

Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro län, Östergötlands samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs och Dalarnas län.

Fast pris 1 år

Elområde 4

Saknas

Skåne, Blekinge, Kronobergs län, Halland, Jönköping samt delar av Kalmar och Västra Götalands län.

Skåne, Blekinge, Kronobergs län, Halland, Jönköping samt delar av Kalmar och Västra Götalands län.

Rörligt pris 1 år

Elområde 1-4

Påslag (inkl. elcertifikat): 3.60 öre/kWh

4.50 öre/kWh inkl.moms

Karta på Sverige
Pil upp vänster

Rörligt pris

Gå till toppen av sidan

Tidigare upphandlade elpriser

Nedan kan du se vilka fasta elpriser vi har upphandlat tidigare. Priserna anges ex moms.

I våra upphandlade elpriser ingår alltid kostnaden för elcertifikat och vi tar inte ut några fasta avgifter.

Gå till toppen av sidan

Vår senaste prognoser om elpriser

En gång i månaden publicerar vi en prognos om kommande månads elpriser. Att förutspå elpriser är såklart svårt men är starkt kopplad till väder och vind i landet.

Stor risk för högre elpriser i maj

I början av maj är det stor risk att södra Sverige får ännu högre elpriser. Kriget i Ukraina pressar elpriserna uppåt när den inhemska elproduktionen minskar på grund av stängda kärnkraftsreaktorer. I norra Sverige väntas däremot vårfloden komma igång, och ge lägre elpriser. Elprisets utveckling under april jämfört med mars skiljer sig mellan olika

Profilbild

Publicerad av Anders Kaijser

Publicerad 3 maj, 2022

Gå till toppen av sidan

Hur mycket kan du spara in på ditt elpris?

Här kan du räkna ut vad du skulle kunna spara på att teckna elavtal genom Kundkraft, jämfört med snittet på andra ettårsavtal på marknaden. Om du vill få hjälp med att räkna ut hur mycket du skulle spara jämfört med ditt befintliga elavtal så kan du kontakta vår medlemsservice via vårt hjälpcenter.

Mer om våra elpriser

I de elpriser vi upphandlar ingår alltid kostnaden för elcertifikat och vi lägger inte på någon fast avgift. Det pris vi redovisar är alltså det enda du betalar gällande elhandelspriset. Faktureringen sköts av det upphandlade elbolaget. Nätbolagens avgifter tillkommer alltid och faktureras separat av elnätbolaget.

Gå till toppen av sidan

Frågor och svar om elpriser

Elpriset består av inköpspriset från elbörsen (det s.k. spotpriset), kostnaden för elcertifikat elbolagens påslag och avgifter, energiskatt samt moms.
Inget elbolag kan säga att de har det lägsta elpriset och inte heller vi kan lova att vi alltid har de lägsta elpriserna. Det finns mängder av olika avtalsformer och inte minst olika avtalslängder. Ibland kan man få ett bra pris under en kortare period och ibland ett till synes bra pris om man binder sig under en längre tid. Det är helt enkelt omöjligt att jämföra. Det man ska tänka på är att många elbolag använder “lockpriser” under en period för att helt enkelt locka in nya kunder. Affärsidén med lockpriser är att de allra flesta kunder glömmer att säga upp avtalet i tid för att sen hamna på för höga elpriser med tillkommande avgifter. Eftersom kampanjpriser ligger under marknadspris så är det inte möjligt för oss att matcha ett kampanjpris i våra upphandlingar.
Elskling och Compricer är jämförelsesidor där du själv kan välja mellan olika elavtal och elpriser utifrån de parametrar du önskar. Kundkraft är dock en tjänst som sköter allt åt dig och genom våra upphandlingar kan vi trycka ner elpriset och ser på så sätt till att du får ett lågt elpris utan att själv behöva engagera dig. De priser vi får fram är helt unika för våra medlemmar. Dessutom förhandlar vi alltid bort alla fasta avgifter.
Enkelt uttryckt finns det två svar på den frågan. Du kan se till att spara in på din elförbrukning och/eller så kan du se till att få ett avtal med så lågt kilowattpris som möjligt. Vad gäller att sänka sin elförbrukning så kan du ta hjälp av vår app och genom att vara medlem i Kundkraft så ser vi till att hålla nere ditt kilowattpris också.

Att jämföra elavtal kan upplevas svårt eftersom det finns många olika val att ta ställning till gällande olika avtalsformer. Det du främst måste ta ställning till själv är om din hushållsekonomi bör ha ett rörligt- eller fast elpris. Det rörliga elpriset rör sig med inköpspriset från börsen och kan bli väldigt högt under perioder men historiskt sett så har det oftast jämnat ut sig och rörligt har varit mest gynnsamt. Men om man inte anser sig klara av höga toppar på elräkningen så ska man välja ett fast elpris. Mer information och kontakt finns på vår hjälpsida
Det är olika från olika elbolag men för en normalkund kan de kanske ge dig en rabatt på den fasta avgiften under en period för att behålla dig som kund. Vi på Kundkraft tar aldrig ut några som helst fasta avgifter. Du betalar enbart för själva elpriset (nätbolagen fakturerar dock alltid sina nätavgifter).
Ett fast elpris innebär att du får ett bestämt pris per kilowattimme som du betalar genom hela din avtalsperiod (alltid ett år hos Kundkraft), medan ett rörligt innebär att du har ett påslag på spotpriset (inköpspriset från elbörsen). Då rör sig ditt elpris upp och ner med elbörsens svängningar.

Alla elbolag i Sverige köper in från samma elbörs som heter NordPool. Går priset på börsen upp, och man har rörligt elpris, får man betala mer och går priset ner får man betala mindre. Det innebär att man i förväg inte riktigt vet vad man kommer betala för elen en given månad. Har man stor förbrukning kan därför ett fast pris kännas tryggare. Vad man skall vara medveten om är dock att de senaste åren har ett rörligt avtal visat sig vara billigast över tid eftersom det genomsnittliga rörliga elpriset har varit lägre än det fasta. Men ingen vet vad som är bäst framöver. Plötsligt går priset upp under en längre tid och då kommer det visa sig att det fasta priset är billigast.
Elpriset bestäms på elbörsen Nordpool som alla elbolag i Sverige köper in sin el ifrån. Priset på elbörsen bestäms utifrån utbud och efterfrågan som i sin tur till stor del styrs av vädret. Två exempel är att om det blåser mycket finns det mer el från vindkraften och om det är riktigt kallt så ökar konsumtionen av el.
Att räkna ut elpris och jämföra elpriser är inte det enklaste. Elmarknaden är som vilken annan marknad som helst; priser förändras timme för timme och dag för dag så att jämföra ett pris som tecknades för flera månader sedan med ett aktuellt pris just nu blir väldigt felaktigt. Ett pris som tecknades för flera månader sedan kan i dagens läge faktiskt stå sig väldigt bra och vice versa.

Rörligt elpris
När det gäller rörligt pris så följer elpriset elmarknaden och ändras varje månad och går inte att påverka. Marknadspriset är alltså desamma för alla elhandelsbolag i hela Sverige eftersom alla följer samma elmarknad. Det som skiljer elhandelsbolagens rörliga priser åt är det som tillkommer utöver marknadspriset i form av påslag, elcertifikat och eventuella fasta avgifter som exempelvis årsavgifter eller månadsavgifter.

Hos Kundkraft förhandlar vi alltid bort alla tillkommande fasta avgifter på elhandelsavtalet, vilket innebär att du som medlem endast betalar för elen som förbrukas.

Så här räknar man ut ett rörligt elpris: Inköpspriset från börsen (spotpris) + påslag (inkl. elcertifikat) + moms. Se till att ta spotpriset (marknadspriset) från rätt månad du vill jämföra. Exempel: En lägenhet i elområde 3 som har en årsförbrukning på cirka 1900 kWh, har under februari månad 2020 förbrukat 195 kWh. Det rörliga priset i februari för elområde 3 var 20,39 öre/kWh. Påslaget som är framförhandlat är 5,2 öre inkl. Elcertifikatavgift. Priset blir då 20,39 öre + 5,2 öre påslag inkl. elcertifikatsavgift + moms = 31,2 öre / kWh 31,2 öre * 195 kWh = 61 kr

Fast elpris
Ett fast pris å andra sidan följer inte elmarknaden som ett rörligt pris gör. Här är priset redan bestämt för avtalsperioden det avser, vilket även innebär att det inte tillkommer några påslag eller liknande på elpriset.

Såhär räknar man ut ett fast elpris: Elpris + moms
Så hade priset varit 37 öre/kWh, ett Fast Pris 1 År, så hade kostnaden för februari blivit 37 öre + moms = 46,25 öre/kWh 46,25 öre * 195 kWh = 90 kr

El mäts och beräknas i antal kilowattimmar och debiteras i öre. 1 kilowattimme (kWh) är lika med 1000 watt. Så exempelvis en kaffebryggare som har en effekt på 1000 watt som är påslagen under en timme förbrukar då 1 kWh. Är priset på elen då exempelvis 40 öre per kWh (50 öre/kWh inkl. moms) så kostar det 50 öre att ha på kaffebryggaren i en timme.
Spotpris är inköpspriset från elbörsen Nordpool. Spotpriset styrs av utbud och efterfrågan av el. Tänk på att de elbolag som säger sig “sälja el till inköpspris” också lägger på en fast avgift samt att kostnaden för elcertifikat är obligatorisk.
Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd som syftar till att gynna de producenter som producerar förnyelsebar el såsom vindkraft, solenergi och vågenergi. För varje producerad Mwh från elcertifikatberättigade produktionsanläggningar så erhåller producenten ett elcertifikat.

Alla elleverantörer är i sin tur skyldiga att skaffa elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar, vilket kallas kvotplikt. På så sätt uppstår en marknad för elcertifikat där de som producerar förnyelsebar el kan sälja sina elcertifikat till övriga leverantörer. I de elpriser vi på Kundkraft upphandlar ingår alltid kostnaden för elcertifikat.
Med solceller så kan du få betalt för den el du producerar men du måste fortfarande betala för den el du konsumerar. Tänk på att se helheten på din elräkning och att få ett bra avtal både för den el du säljer och den du konsumerar. Det elbolag som vinner Kundkrafts upphandlingar köper din el från solceller samtidigt som du också får ta del av det upphandlade elpriset för den el du konsumerar.

Senast uppdaterad 2022-10-01


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601