Våra elpriser.

Se vad vi pressat ner elpriset till

Välj undersida
Elpriser / Eplriser hos kundkraft

Elpriser hos Kundkraft

Här har vi samlat elpriser från våra tidigare el-auktioner samt en beskrivning om vilket elavtal som passar bäst för just din anläggning.

Som medlem i Kundkraft omförhandlas elavtalet en gång per år genom vår el-auktion. I och med att omförhandling sker varje år har Kundkrafts medlemmar alltid ett lågt elpris. Nedan ser ni våra aktuella elpriser från den senaste upphandlingen.

Våra aktuella elpriser

-24%
Vårt snittpris
3.500kr
Spara årligen i snitt
0kr
Avgift
Elområde 1-2
47.1 öre/kWh

Energipris inkl. moms
58.88 öre/kWh

Fast 1 år

Norrbotten, Jämtlands, Västernorrland, delar av Dalarna, Gävleborg och Västerbotten.
Elområde 3
49.56 öre/kWh

Energipris inkl. moms
61.95 öre/kWh

Fast 1 år

Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro län, Östergötlands samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs och Dalarnas län.
Elområde 4
51.05 öre/kWh

Energipris inkl. moms
63.81 öre/kWh

Fast 1 år

Skåne, Blekinge, Kronobergs län, Halland, Jönköping samt delar av Kalmar och Västra Götalands län.
Elområde 1-4
5.25 öre/kWh

Påslag inkl. elcertifikat för volymvägt elpris, se spotpriser nedan.

Rörligt 1år - Exklusive moms

Grönt elpris

Kundkraft har som krav på de elleverantörer som deltar i elauktionerna att elen som levereras enbart kommer från vattenkraft, vindkraft, biobränsle och solenergi. Detta oavsett om medlemmen valt ett Fast Pris eller ett Rörligt Pris.

Samma krav för att ge så lågt elpris som möjligt

Kundkraft är helt oberoende och har samma krav gentemot alla elleverantörer vi samarbetar med när vi upphandlar elpriser. Enda sättet för en leverantör att få våra medlemmar som elkund är att bjuda så lågt elpris som möjligt i våra elauktioner.

Kravet vi också ställer på leverantörerna är att elpriset ska vara så lågt som möjligt, att all el som levereras av leverantören är förnyelsebar energi / Grön El, samt att inga fasta avgifter ska tillkomma på elhandelsavtalet såsom årsavgifter eller månadsavgifter.

Medlemskapet i Kundkraft är alltid kostnadsfritt!

Rörligt elpris - statistik (öre/kwh)
2019 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 56.2 55.99 56.81 57.36
Februari 48.41 48.28 48.47 48.96
Mars 41.9 41.97 42.04 42.08
April 42 42.18 42.41 42.58
Maj 37.69 37.53 37.86 39.2
Juni 26.65 26.69 26.74 30.45
Juli 36.89 36.85 37.07 39.67
Augusti 39.79 39.84 40.05 42.04
September
Oktober
November
December
Fast elpris - statistik (öre/kwh)
2019 Område 1 & 2 Område 3 Område 4
Januari 61.4 63.6 63.85
Februari 58.84 60.26 61.86
Mars 55.59 57.99 58.89
April 50.85 52.63 54.1
Maj 54.78 56.65 58.1
Juni 49.2 51.3 52.5
Juli 46.8 49.85 51.4
Augusti 47.05 49.59 50.89
September 47.1 49.56 51.05
Oktober
November
December

© 2019 Kundkraft AB. Org. nr: 556515-1627