Våra elpriser.

Se vad vi pressat ner elpriset till

Välj undersida
Elpriser / Eplriser hos kundkraft

Elpriser genom Kundkraft

Som medlem i Kundkraft upphandlar vi ett nytt elpris åt dig en gång per år. Kundkraft bjuder in alla elbolag i Sverige till upphandling, och det elbolag som lägger lägst bud får leverera el till våra medlemmar i ett år. Som medlem får man alltså ett nytt elbolag varje år, men alltid till ett pressat pris och utan tillkommande avgifter (utöver nätbolagens nätavgift)!

Du kan välja mellan fast och rörligt pris och vi upphandlar enbart 1-årsavtal för att kunna hålla priserna så aktuella som möjligt jämfört med elbörsen.

Våra aktuella elpriser

28%

under snittpris på 1-årsavtal

0kr
i avgifter

Fastpris 1 år

Elområde 1-2

47.35 öre/kWh

Energipris inkl. moms
59.19 öre/kWh

Fast 1 år

Norrbotten, Jämtlands, Västernorrland, delar av Dalarna, Gävleborg och Västerbotten.

Fastpris 1 år

Elområde 3

50.45 öre/kWh

Energipris inkl. moms
63.06 öre/kWh

Fast 1 år

Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro län, Östergötlands samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs och Dalarnas län.

Fastpris 1 år

Elområde 4

51.5 öre/kWh

Energipris inkl. moms
64.38 öre/kWh

Fast 1 år

Skåne, Blekinge, Kronobergs län, Halland, Jönköping samt delar av Kalmar och Västra Götalands län.

Rörligt pris 1 år

Elområde 1-4

Påslag (inkl. elcertifikat): 5.85 öre/kWh

7.31 öre/kWh inkl.moms

Karta på Sverige
Pil upp vänster

Rörligt pris

Tänk på!

Vissa elbolag säljer “el till inköpspris” och påstår att de inte har något påslag på det rörliga priset: De redovisar då inte elcertifikatsavgiften och tillkommande avgifter. 

  • Kundkrafts rörliga påslag redovisas alltid inklusive elcertifikatsavgift. 

  • Kundkraft tar alltid bort fasta avgifter såsom månadsavgifter, årsavgifter och alla andra fasta avgifter på elpriset.


Det totala priset för ett rörligt elavtal består av spotpris, påslag, elcertifikat, skatt och moms samt eventuella tillkommande avgifter. Hur elbolag redovisar sitt påslag och elcertifikat skiljer sig: Vissa elbolag påstår att de har el till inköpspris men nämner då inte elcertifikatet och tillkommande avgifter. 

  • Spotpris är det pris som avgörs på elbörsen. Alla elbolag köper in sin el från samma börs, och är spotpriset är detsamma för alla leverantörer. Ditt rörliga elpris följer alltså börsens pris i grunden. 

  • Elcertifikat är en avgift som går till elproducenten. Denna del av elpriset går direkt till producenten (den som äger själva kraftverket). 

  • Påslaget är det som tillkommer från elbolagen på spotpriset. Det är i påslaget som elbolagen får sin förtjänst. Påslaget är ett pris som elbolagen konkurrerar med. Vissa elbolag påstår att de har “el till inköpspris” men döljer då sin förtjänst i det som kallas elcertifikat.

  • Moms tillkommer på elpriset.

  • Tillkommande avgifter (såsom månadsavgift, årsavgift, miljöavgift etc.) kan också finnas på elpriset men det är något vi på Kundkraft alltid förhandlar bort för våra medlemmar. Många elbolag lockar med borttagna avgifter men då bara under en begränsad period.
 För att räkna ut ditt totala rörliga elpris en månad måste du alltså räkna ihop: månadens spotpris + påslag + elcertifikat + skatt och moms. 

Elpriser från tidigare upphandlingar

(avser månaden priset upphandlades)


Fast elpris ex. moms
Månad Område 1 & 2 Område 3 Område 4
Januari 61.4 63.6 63.85
Februari 58.84 60.26 61.86
Mars 55.59 57.99 58.89
April 50.85 52.63 54.1
Maj 54.78 56.65 58.1
Juni 49.2 51.3 52.5
Juli 46.8 49.85 51.4
Augusti 47.05 49.59 50.89
September 47.1 49.56 51.05
Oktober 45.35 48.18 49.58
November 48.25 50.88 52.48
December 47.35 50.45 51.5
Rörligt elpris: elcertifikat + påslag ex. moms
2019 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 56.2 55.99 56.81 57.36
Februari 48.41 48.28 48.47 48.96
Mars 41.9 41.97 42.04 42.08
April 42 42.18 42.41 42.58
Maj 37.69 37.53 37.86 39.2
Juni 26.65 26.69 26.74 30.45
Juli 36.89 36.85 37.07 39.67
Augusti 39.79 39.84 40.05 42.04
September 36.63 36.72 37.64 39.85
Oktober 39.63 39.59 41.31 46.61
November 44.27 44.3 45.08 45.67

Så jämför du elpriser – allt du behöver veta

Det är skillnad på elpris och nätavgift – två olika fakturor

Dina elkostnader består av två delar: elpriset och nätavgiften. Vi på Kundkraft hjälper dig att pressa ner ditt elpris. Elpriset utgör ca 30% av din totala elkostnad. Det bolag som lokalt äger ditt nät har monopol på nätet och det finns inget sätt att pressa ner den kostnaden. Vissa elbolag säljer bara el men nätbolagen säljer även el under samma varumärke. Om du köper el från ditt nätbolag så får du oftast elpriset och nätavgiften på samma faktura.

Fyra olika elområden

För att se ditt lokala elpris måste du se vilket elområde du bor i. Sverige är indelat i fyra olika elområden. Olika priser gäller alltså beroende på i vilket elområde du bor. Vi på Kundkraft har i våra upphandlingar slagit ihop elområde 1 och 2 som brukar ligga väldigt nära varandra i pris.

Välj mellan fast och rörligt pris

Ett fast elpris är ett förutbestämt pris som elbolaget tar ut oavsett vad som händer på elbörsen. Det rörliga elpriset följer inköpspriset från börsen. Ett fast pris passar dig som på förhand vill veta vad du ska betala för din el, t.ex. Om du har små marginaler i din ekonomi kopplat till din elförbrukning. 


© 2019 Kundkraft AB. Org. nr: 556515-1627