Våra elpriser.

Se vad vi pressat ner elpriset till

Välj undersida
Elpriser / Eplriser hos kundkraft

Elpriser från senaste upphandlingen

Som medlem i Kundkraft upphandlar vi ett nytt elpris åt dig en gång per år. Vid upphandling bjuder vi in Sveriges alla elbolag till en elauktion, där elbolaget som budar med lägst elpris vinner. På så sätt ser vi till att du får ett lågt elpris år efter år. Dessutom tar vi alltid bort elbolagens månads- och årsavgifter. Det är alltid det vinnande elbolaget som skickar fakturorna. Vi har upphandling varje månad så att nya medlemmar snabbt ska kunna få ett nytt avtal.

Våra aktuella elpriser

30%

under snittpris på 1-årsavtal

0kr
i avgifter

Fast pris 1 år

Elområde 1-2

38.75 öre/kWh

48.44 inkl. moms öre/kWh

Norrbotten, Jämtlands, Västernorrland, delar av Dalarna, Gävleborg och Västerbotten.

Fast pris 1 år

Elområde 3

41.65 öre/kWh

52.06 öre/kWh inkl. moms

Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro län, Östergötlands samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs och Dalarnas län.

Fast pris 1 år

Elområde 4

43.28 öre/kWh

54.10 öre/kWh inkl. moms

Skåne, Blekinge, Kronobergs län, Halland, Jönköping samt delar av Kalmar och Västra Götalands län.

Rörligt pris 1 år

Elområde 1-4

Påslag (inkl. elcertifikat): 5.51 öre/kWh

6.887499999999999 öre/kWh inkl.moms

Karta på Sverige
Pil upp vänster

Rörligt pris

Tänk på!

Vissa elbolag säljer “el till inköpspris” och påstår att de inte har något påslag på det rörliga priset: De redovisar då inte elcertifikatsavgiften och tillkommande avgifter. 

  • Kundkrafts rörliga påslag redovisas alltid inklusive elcertifikatsavgift. 

  • Kundkraft tar alltid bort fasta avgifter såsom månadsavgifter, årsavgifter och alla andra fasta avgifter på elpriset.

Det totala priset för ett rörligt elavtal består av spotpris, påslag, elcertifikat, skatt och moms samt eventuella tillkommande avgifter. Hur elbolag redovisar sitt påslag och elcertifikat skiljer sig: Vissa elbolag påstår att de har el till inköpspris men nämner då inte elcertifikatet och tillkommande avgifter.

Spotpris är det pris som avgörs på elbörsen. Alla elbolag köper in sin el från samma börs, och är spotpriset är detsamma för alla leverantörer. Ditt rörliga elpris följer alltså börsens pris i grunden. 


Elcertifikat är en avgift som går till elproducenten. Denna del av elpriset går direkt till producenten (den som äger själva kraftverket). 


Påslaget är det som tillkommer från elbolagen på spotpriset. Det är i påslaget som elbolagen får sin förtjänst. Påslaget är ett pris som elbolagen konkurrerar med. Vissa elbolag påstår att de har “el till inköpspris” men döljer då sin förtjänst i det som kallas elcertifikat.


Moms tillkommer på elpriset.


Tillkommande avgifter (såsom månadsavgift, årsavgift, miljöavgift etc.) kan också finnas på elpriset men det är något vi på Kundkraft alltid förhandlar bort för våra medlemmar. Många elbolag lockar med borttagna avgifter men då bara under en begränsad period.
 För att räkna ut ditt totala rörliga elpris en månad måste du alltså räkna ihop: månadens spotpris + påslag + elcertifikat + skatt och moms. 

Elpriser från tidigare upphandlingar

(avser månaden priset upphandlades)


Fast elpris ex. moms
Månad Område 1 & 2 Område 3 Område 4
Januari 38.75 41.65 43.28
Rörligt elpris: elcertifikat + påslag ex. moms
2020 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4

Jämför elpriser – allt du behöver veta

Det är skillnad på elpris och nätavgift – två olika fakturor

Dina elkostnader består av två delar: elpriset och nätavgiften. Vi på Kundkraft hjälper dig att pressa ner ditt elpris. Elpriset utgör ca 30% av din totala elkostnad. Det bolag som lokalt äger ditt nät har monopol på nätet och det finns inget sätt att pressa ner den kostnaden. Vissa elbolag säljer bara el men nätbolagen säljer även el under samma varumärke. Om du köper el från ditt nätbolag så får du oftast elpriset och nätavgiften på samma faktura.

Fyra olika elområden

För att se ditt lokala elpris måste du se vilket elområde du bor i. Sverige är indelat i fyra olika elområden. Olika priser gäller alltså beroende på i vilket elområde du bor. Vi på Kundkraft har i våra upphandlingar slagit ihop elområde 1 och 2 som brukar ligga väldigt nära varandra i pris.

Välj mellan fast och rörligt pris

Ett fast elpris är ett förutbestämt pris som elbolaget tar ut oavsett vad som händer på elbörsen. Det rörliga elpriset följer inköpspriset från börsen. Ett fast pris passar dig som på förhand vill veta vad du ska betala för din el, t.ex. Om du har små marginaler i din ekonomi kopplat till din elförbrukning. 


© 2020 Kundkraft AB. Org. nr: 556515-1627