ELPRISER HOS KUNDKRAFT

Enkelt via Kundkraft

Som medlem i Kundkraft omförhandlas elavtalet en gång per år genom Kundkrafts elauktion, Kundkraft anordnar elauktioner varje månad, men medlemmen deltar endast i en elauktion varje år. I och med att omförhandling sker varje år har Kundkrafts medlemmar alltid ett lågt elpris. Nedan ser ni våra aktuella elpriser ifrån den senaste upphandlingen.

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris

Våra aktuella elpriser

Elområde 1-2

Fast 1år
Inklusive moms

58.50

öre/kWh

Energipris: 46.8 öre/kWh

Elområde 3

Fast 1år
Inklusive moms

62.31

öre/kWh

Energipris: 49.85 öre/kWh

Elområde 4

Fast 1år
Inklusive moms

64.25

öre/kWh

Energipris: 51.4 öre/kWh

Elområde 1-4

Rörligt 1år
Exklusive moms

5.79

öre/kWh

Påslag inkl. elcertifikat för volymvägt elpris, se spotpriser nedan.

GRÖNT ELPRIS

Kundkraft har som krav på de elleverantörer som deltar i elauktionerna att elen som levereras enbart kommer från vattenkraft, vindkraft, biobränsle och solenergi. Detta oavsett om medlemmen valt ett Fast Pris eller ett Rörligt Pris.

FAST ELLER RÖRLIGT ELPRIS?

Kundkraft erbjuder två typer av elavtal till sina medlemmar, Fast Pris 1 År eller Rörligt Pris 1 År. Historiskt sett så har ett rörligt elpris visat sig vara billigare över tid då det varit fler månader då det rörliga marknadspriset varit lägre gentemot det fasta priset. Elmarknaden har dock stigit senaste året och ser vi tillbaka de senaste 12 månaderna har ett Fast elpris vart det billigare alternativet. Vanligtvis brukar en fastighet med lägre förbrukning, exempelvis en lägenhet eller ett fritidshus välja ett rörligt pris då dessa typer av fastigheter inte påverkas lika mycket av eventuella höjningar och vanligtvis har en väldigt jämnt fördelad förbrukning under året.

Villor och radhus har dock en annan typ av förbrukningsprofil och där kan det vara värt att tänka till en extra gång vilket typ av avtal man väljer. En villa brukar i regel förbruka betydligt mer ström under de kalla månaderna under året samtidigt som vissa villakunder förbrukar otroligt lite ström under sommartid. Är det rörliga elpriset bra under dessa månader så blir såklart elfakturan väldigt låg, men då drar man inte nytta av det låga elpriset.

Fast elpris

Ett fast elpris innebär att priset under avtalsperioden är bundet och inte påverkas av elmarknadens upp- och nedgångar. Passar utmärkt för kunder som vill vara trygga i vilket elpris de betalar. Lämpar sig bra för förbrukningar som skiljer sig väldigt mycket under vissa månader under året.

Rörligt elpris

Ett rörligt elpris innebär att elavtalet följer elmarknaden och elpriset varierar månad för månad. Priset kan stiga men även sjunka under året. Passar utmärkt för kunder som har en jämnt fördelad förbrukning och använder nästan lika stor mängd ström oavsett tidpunkt på året. Historiskt sett så har ett rörligt elpris varit mest lönsamt.

Fast elpris - statistik (öre/kWh)

2019 Område 1 & 2 Område 3 Område 4
Januari 61.4 63.6 63.85
Februari 58.84 60.26 61.86
Mars 55.59 57.99 58.89
April 50.85 52.63 54.1
Maj 54.78 56.65 58.1
Juni 49.2 51.3 52.5
Juli 46.8 49.85 51.4
Augusti
September
Oktober
November
December
Historiska fasta priser

Rörligt elpris - statistik (öre/kWh)

2019 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 56.2 55.99 56.81 57.36
Februari 48.41 48.28 48.47 48.96
Mars 41.9 41.97 42.04 42.08
April 42 42.18 42.41 42.58
Maj 37.69 37.53 37.86 39.2
Juni 26.65 26.69 26.74 30.45
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Historiska spotpriser

SAMMA KRAV FÖR ATT GE SÅ LÅGT ELPRIS SOM MÖJLIGT

Kundkraft är helt oberoende och har samma krav gentemot alla elleverantörer vi samarbetar med när vi upphandlar elpriser. Enda sättet för en leverantör att få våra medlemmar som elkund är att bjuda så lågt elpris som möjligt i våra elauktioner.

Kravet vi också ställer på leverantörerna är att elpriset ska vara så lågt som möjligt, att all el som levereras av leverantören är förnyelsebar energi / Grön El, samt att inga fasta avgifter ska tillkomma på elhandelsavtalet såsom årsavgifter eller månadsavgifter.

Medlemskapet i Kundkraft är alltid kostnadsfritt.

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!