Fast eller rörligt.

Välj undersida
Elpriser / Fast eller rörligt

Fast eller ett rörligt elpris - vad ska man välja?

Har man små ekonomiska marginaler är det ofta bäst att teckna ett fast elpris. Detta eftersom man får större kontroll över sina utgifter. För hushåll som har större marginaler kan ett rörligt elpris vara bättre. Det varierande elpriset innebär nämligen att du kan få plötsliga prisökningar vissa månader, även om rörligt elpris vanligtvis är billigare på sikt.

Men allt beror självklart på hur elpriset utvecklas på elbörsen över tid. Stiger elpriserna under en lång period blir ett fast elpris mer fördelaktigt. Går priset istället ner är ett rörligt pris bäst.

Rörligt elpris

Ett rörligt elpris följer prisutvecklingen på elbörsen NordPool. Går priset på börsen upp får man betala mer och går priset ner få man betala mindre. Det innebär att man i förväg inte riktigt vet vad man kommer betala för elen en given månad. Har man stor förbrukning kan därför ett fast pris kännas tryggare. Vad man skall vara medveten om dock är att de senaste åren har ett rörligt avtal visat sig vara billigast över tid eftersom det genomsnittliga rörliga elpriset har varit lägre än det fasta. Men ingen vet vad som är bäst framöver. Plötsligt går priset upp under en längre tid och då kommer det visa sig att det fasta priset är billigast

Fast elpris

Ett fast elpris innebär att man får sin el till det avtalade priset under perioden som avtalet gäller. Elavtal med fast elpris är ett tryggare alternativ eftersom priset inte ändras under avtalsperioden. Det enda som påverkar din elräkning är alltså din egen elförbrukning. Nackdelen är förstås att man går miste om eventuella prissänkningar när elpriset ändras på elbörsen.

Kundkraft har endast 1-årsavtal, vilket innebär att man får det pris som varit det lägsta priset en elleverantör har bjudit i våra elauktioner.

Vad har varit mest fördelaktigt historiskt - fast eller rörligt elpris?

Om man kollar på statistik från januari 2004 till februari 2016 har det endast vid 32 % av alla månader varit billigare att teckna ett bundet elpris jämfört med ett rörligt elpris. I grafen nedan kan man se sammanställd statistik för denna period ( för uppdaterad statistik, gå vidare via denna länk: dokument ). Tar man hänsyn till historisk data från mer än 12 år tillbaka har alltså ett rörligt elpris varit mer fördelaktigt.

Men ingen vet vad som händer framöver på elmarknaden. Det finns många faktorer som påverkar såsom nederbörd, temperatur, tillgängligheten på kärnkraft, andel förnybar elproduktion, och så vidare. Detta gör det svårt att förutse hur elpriset kommer att utvecklas. Exempelvis var ett fast pris mer fördelaktigt att teckna än ett rörligt under 2 års tid från mars 2009. Antagligen kommer en sådan period att komma tillbaka.

Grafen nedan visar alltså skillnaden i totalkostnad för el för ett småhus med en förbrukning på 20 000 kWh/år - om man tagit ett fast avtal jämfört med ett rörligt avtal under en period. Dvs - Om man exempelvis tog ett fast 12-månaders-avtal i Maj 2011, så visade det sig i slutet av April 2012 att man hade sparat ca 5000 kr om man istället för ett fast avtal hade tagit ett rörligt elavtal.

Bundet ettårsavtal jämfört med rörligt spotpris under samma tidsperiod
*Diagrammet är hämtat ifrån Energimarknadsbyråns hemsida. Graf för fast eller rörligt elpris
Rörligt elpris - statistik (öre/kWh)
2020 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 24.64 24.79 25.41 28.37
Februari 15.82 15.89 20.39 20.41
Mars 10.04 9.99 15.48 17.71
2019 års rörliga priser
Fast elpris - statistik (öre/kWh)
Månad Område 1 & 2 Område 3 Område 4
Januari 38.75 41.65 43.28
Februari 32.97 35.78 37.55
Mars 31.88 35.69 37.17
April 28.7 32.65 34.66
2019 års fasta priser

© 2020 Kundkraft AB. Org. nr: 556515-1627