Rörligt eller fast elpris?

Välj undersida
Elpriser / Rörligt eller fast

Ett fast elpris innebär att du får ett bestämt pris per kilowattimme som du betalar genom hela din avtalsperiod (alltid ett år hos Kundkraft), medans ett rörligt innebär att du har ett påslag på spotpriset (inköpspriset från elbörsen). Då rör sig ditt elpris upp och ner med elbörsens svängningar.

Rörligt elpris

Ett rörligt elpris följer prisutvecklingen på elbörsen NordPool. Går priset på börsen upp får man betala mer och går priset ner får man betala mindre. Det innebär att man i förväg inte riktigt vet vad man kommer betala för elen en given månad. Har man stor förbrukning kan därför ett fast pris kännas tryggare. Vad man skall vara medveten om är dock att de senaste åren har ett rörligt avtal visat sig vara billigast över tid eftersom det genomsnittliga rörliga elpriset har varit lägre än det fasta. Men ingen vet vad som är bäst framöver. Plötsligt går priset upp under en längre tid och då kommer det visa sig att det fasta priset är billigast.

Vad gäller rörligt pris så förhandlar Kundkraft om det tillkommande påslaget inkl. den obligatoriska elcertifikatsavgiften som alltid tillkommer. I våra rörliga priser som presenteras ingår således alltid elcertifikatet.

Fast elpris

Ett fast elpris innebär att man får sin el till det avtalade priset under perioden som avtalet gäller. Elavtal med fast elpris är ett tryggare alternativ eftersom priset inte ändras under avtalsperioden. Det enda som påverkar din elräkning är alltså din egen elförbrukning. Nackdelen är förstås att man går miste om eventuella prissänkningar när elpriset ändras på elbörsen.

Kundkraft erbjuder både fast och rörligt elpris. Hör gärna av dig till vår medlemsservice om du är osäker på vad som passar dig.


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601