Rörligt elpris - statistik (öre/kWh) ex moms

2020 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 24.64 24.79 25.41 28.37
Februari 15.82 15.89 20.39 20.41
Mars 10.04 9.99 15.48 17.71
April 5.51 5.53 9.95 14.91
Maj 10.23 10.22 13.91 15.15
Juni 10.48 10.52 26.01 26.24
Juli 8.91 8.94 9.52 24.59
Augusti 18.74 18.56 36.68 42.96
September 31.38 31.46 35.81 38.27
Oktober 21.29 21.54 24.01 28.92
November 7.17 7.25 27.69 39.31
December 18.55 18.51 33.02 39.77

© 2021 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601