Rörligt elpris - SvK:s volymvägda pris per månad (öre/kWh ex. moms)

Hur fungerar timavräknat pris?

När man har rörligt elpris, så kan elleverantören antingen använda sig av tim- eller månadsavräknat elpris. Kundkraft godkänner båda dessa metoderna (se våra avtalsvillkor).

Om man har timavräknat elpris, så blir det slutliga "snittpriset" för månaden beroende av vilka timmar man har konsumerat elen. Är man skicklig och konsumerar mer när elpriset är lågt, får man ett lägre elpris än snittpriset på elbörsen Nordpool.

För att hjälpa dig att flytta konsumtionen till de timmar elpriset är lågt, har flera leverantörer utvecklat bra appar och metoder som underlättar för dig att flytta konsumtionen. Gå in på leverantörens hemsida och se – så hittar du ofta bra information och hjälpmedel för att sänka ditt elpris.

2021 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 45.8 46.19 50.81 51.8
Februari 44.73 45.48 57.23 57.73
Mars 25.84 25.77 38.05 46.93
April 26.54 26.45 33.98 42.96
Maj 39.53 39.97 44.85 49.39
Juni 34.72 34.72 41.24 74.75
Juli 52.11 53.01 60.18 70.81
Augusti 58.87 58.81 68.71 87.15
September 57.05 57.11 94.98 125.23
Oktober 24.66 24.58 68.98 90.71
November 54.72 54.29 96.23 123.04
December 70.18 71.08 191.44 196.44

© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601