ELPRISER HOS KUNDKRAFT

Rörligt elpris - statistik (öre/kWh)

2017 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 30.79 30.79 30.94 32.99
Februari 31.63 31.88 31.96 33.18
Mars 29.29 29.3 29.36 29.53
April 27.72 27.75 27.92 28.29
Maj 28.92 29.02 29.22 29.3
Juni 26.83 26.75 26.82 27.76
Juli 29.95 29.86 29.99 29.96
Augusti 32.55 32.47 32.8 32.98
September 33.6 33.63 35.24 35.76
Oktober 27.98 28.01 29.87 31.62
November 32.17 32.24 32.17 34.99
December 29.71 29.8 30.92 32.56