Rörligt elpris - statistik (öre/kWh)

2018 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 32.11 32.27 32.35 32.77
Februari 40.06 40.07 40.38 41.17
Mars 46.15 46.64 46.51 46.54
April 40.53 40.65 40.75 40.82
Maj 33.55 33.6 34.23 37.23
Juni 45.78 45.73 45.76 48.48
Juli 54.43 54.46 54.55 55.49
Augusti 56.82 56.8 57.83 59.28
September 50.97 51.08 51.62 52.51
Oktober 46.26 46.31 46.44 54.15
November 49.86 49.99 52.69 57.05
December 52.72 52.78 52.96 53.76

© 2019 Kundkraft AB. Org. nr: 556515-1627