Rörligt elpris - statistik (öre/kWh) ex moms

2021 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 45.8 46.19 50.81 51.8
Februari 44.73 45.48 57.23 57.73
Mars 25.84 25.77 38.05 46.93
April 26.54 26.45 33.98 42.96
Maj 39.53 39.97 44.85 49.39
Juni 34.72 34.72 41.24 74.75
Juli 52.11 53.01 60.18 70.81
Augusti 58.87 58.81 68.71 87.15
September 57.05 57.11 94.98 125.23
Oktober 24.66 24.58 68.98 90.71
November 54.72 54.29 96.23 123.04
December 70.18 71.08 191.44 196.44

© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601