Rörligt elpris - statistik (öre/kWh)

2019 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 56.2 55.99 56.81 57.36
Februari 48.41 48.28 48.47 48.96
Mars 41.9 41.97 42.04 42.08
April 42 42.18 42.41 42.58
Maj 37.69 37.53 37.86 39.2
Juni 26.65 26.69 26.74 30.45
Juli 36.89 36.85 37.07 39.67
Augusti 39.79 39.84 40.05 42.04
September 36.63 36.72 37.64 39.85
Oktober 39.63 39.59 41.31 46.61
November 44.27 44.3 45.08 45.67
December 37.17 37.26 38.46 39.12

© 2020 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601