Jämför elpriser.

Välj undersida
Elpriser / Jämför elpriser

Att jämföra elpriser kan vara svårt. Hur länge binder man sig på ett pris? Är det fast eller rörligt? Redovisas priset utan elcertifikat? Har man räknat in tillkommande månadsavgifter eller andra fasta avgifter? Om du jämför våra elpriser med andra elbolag så ska du tänka på detta:

Se upp för korta bindningstider

Det finns elavtal med avtalslängder från tre månader upp till tio år. Ett elbolag kan ofta ge ett lågt pris på korta avtal, som på tre eller sex månader. Det kan vara att vädret gör att elpriset är väldigt lågt eller att ett lågt pris används som lockpris, när andra elbolag ligger på höga priser. Man måste alltid komma ihåg att säga upp ett elavtal med tillfälligt låga priser, annars riskerar man att hamna på ett högre pris med tillkommande avgifter. De flesta glömmer att säga upp sina korttidsavtal och det är en taktik elbolagen använder.

Se upp för bindningstider över ett år

Med långa avtal så finns risken att man missar en strukturell prissänkning på marknaden. Elpriset kan halveras från ett år till ett annat, beroende på hur mycket vindkraft som byggts ut eller om det varit en sommar med mycket regn.

Vi på Kundkraft upphandlar enbart elavtal på ett år. Då påverkas man inte av årstiderna, samtidigt som man följer med i strukturella prisförändringar på marknaden. När man jämför våra elpriser ska man jämföra med ettårsavtal vilket vi alltid rekommenderar då man inte riskerar att bli inlåst i ett för högt elpris.

Se upp för kampanjpriser

Elbolag kan ofta erbjuda dig ett lågt elpris under en “kampanjperiod”. Men precis som med korta avtal så används kampanjavtalen som lockpriser. De är inte sällan prissatta under marknadspris, där elbolagen höjer priset och lägger på fasta avgifter när avtalet gått ut. Med Kundkraft slipper man att hålla reda på uppsägningstider och riskerar aldrig att hamna på ett för högt elpris med fasta avgifter.

Se upp för fasta avgifter och “el till inköpspris”

När man jämför elpriser måste man hela tiden räkna på totalen. De flesta elbolagen har en fast månadsavgift som alltid tillkommer. Räkna alltid in den i det totala elpriset. Vissa elbolag säljer “el till inköpspris”, vilket kanske låter bra. Men det låter just bara bra för antingen så lägger elbolagen på en månadsavgift på inköpspriset (spotpris) samt att de ofta inte redovisar den obligatoriska kostnaden för elcertifikat (en avgift till elproducenten). I våra priser ingår alltid kostnaden för elcertifikat och vi har aldrig några tillkommande avgifter utöver själva elpriset. Läs gärna Energimarknadsinspektionens varning om el till inköpspris.

Jämför samma månad

Elpriserna går upp och ner beroende över säsongerna men även över längre tid än så. Det gäller för alla elbolag. Man ska därför aldrig jämför ett elpris från en viss månad med ett elpris hos ett annat elbolag från en helt annan månad. Det korrekta sättet att jämföra elpriser på är att se priserna hos olika elbolag under samma tidpunkt.

Räkna ut ditt totala elpris

Att räkna ut elpris och jämföra elpriser är inte det enklaste. Elmarknaden är som vilken annan marknad som helst; priser förändras timme för timme och dag för dag så att jämföra ett pris som tecknades för flera månader sedan med ett aktuellt pris just nu blir väldigt felaktigt. Ett pris som tecknades för flera månader sedan kan i dagens läge faktiskt stå sig väldigt bra och vice versa.

När det gäller rörligt pris så följer elpriset elmarknaden och ändras varje månad och går inte att påverka. Marknadspriset är alltså desamma för alla elhandelsbolag i hela Sverige eftersom alla följer samma elmarknad. Det som skiljer elhandelsbolagens rörliga priser åt är det som tillkommer utöver marknadspriset i form av påslag, elcertifikat och eventuella fasta avgifter som exempelvis årsavgifter eller månadsavgifter.

Hos Kundkraft förhandlar vi alltid bort alla tillkommande fasta avgifter på elhandelsavtalet, vilket innebär att ni som medlem endast betalar för elen som förbrukas.

Så här räknar man ut ett rörligt elpris: Inköpspriset från börsen (spotpris) + påslag (inkl. elcertifikat) + moms. Se till att ta spotpriset (marknadspriset) från rätt månad du vill jämföra.

Exempel: En lägenhet i elområde 3 som har en årsförbrukning på cirka 1900 kWh, har under februari månad 2020 förbrukat 195 kWh. Det rörliga priset i februari för elområde 3 var 20,39 öre/kWh. Påslaget som är framförhandlat är 5,2 öre inkl. Elcertifikatavgift. Priset blir då

20,39 öre + 5,2 öre påslag inkl. elcertifikatsavgift + moms = 31,2 öre / kWh

31,2 öre * 195 kWh = 61 kr

Ett fast pris å andra sidan följer inte elmarknaden som ett rörligt pris gör. Här är priset redan bestämt för avtalsperioden det avser, vilket även innebär att det inte tillkommer några påslag eller liknande på elpriset.

Såhär räknar man ut ett fast elpris: Elpris + moms

Så hade priset varit 37 öre/kWh, ett Fast Pris 1 År, så hade kostnaden för februari blivit

37 öre + moms = 46,25 öre/kWh

46,25 öre * 195 kWh = 90 kr

El mäts och beräknas i antal kilowattimmar och debiteras i öre. 1 kilowattimme (kWh) är lika med 1000 watt. Så exempelvis en kaffebryggare som har en effekt på 1000 watt som är påslagen under en timme förbrukar då 1 kWh. Är priset på elen då exempelvis 40 öre per kWh (50 öre/kWh inkl. moms) så kostar det 50 öre att ha på kaffebryggaren i en timme.


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601