Jämför elpriser.

Välj undersida
Elpriser / Jämför elpriser

Tänk på detta när du jämför elavtal

Se upp för “kampanjavtal”.

Elleverantörer kan ofta erbjuda dig ett lågt elpris under en “kampanjperiod”. Men se upp. När kampanjperioden är slut höjer elleverantören priset, tar bort kampanjrabatten eller lägger på en fast avgift.

Missa inte “fasta avgifter”.

Se upp för fasta avgifter som gör att totalkostnaden blir högre. Exempelvis låter “El till inköpspris” bra, men det innebär att elleverantören istället fakturerar en fast månadsavgift som oftast ger en högre totalkostnaden för dig som kund. Se tex. energimarknadsinspektionens undersökning angående el till inköpspris.

Tänk på avtalslängden

Det finns avtal med avtalslängd från 3 månader upp till 10 år. En elleverantör kan ofta ge lågt pris på korta avtal, som 3 eller 6 månader. Antingen innebär säsongen att elpriset kan vara lågt under en period, eller så räknar elhandelsbolaget med att de kan lägga på en avgift när tiden är slut.

Med långa avtal, så finns risken att man missar en strukturell prissänkning på marknaden. Elpriset kan halveras från ett år till ett annat, beroende på hur mycket vindkraft som byggts ut eller om det varit en sommar med mycket regn. Ett ett-årsavtal är oftast bäst, eftersom det inte påverkas av årstiderna, samtidigt som man följer med i stora prisförändringar på marknaden.

Kundkraft ger lågt pris över tid

År efter år har Kundkraft bevisat att våra el-auktioner fungerar om man jämför våra elpriser med andra elleverantör. Kundkraft erbjuder ett elpris som är cirka 20 % lägre än snittpriset på elmarknaden om man jämför med det elpris som sammanställs av Energimarknadsinspektionen varje månad.

Genom kundkraft kan du spara tusenlappar

I snitt sparar en Kundkraftsmedlem mer än 1500 kr per år genom att vara med i Kundkraft om man jämför med snittpriset på el i sverige. Jämför man istället med snittpris på anvisningsavtal har Kundkrafts medlemmar sparat 3600 kr det senaste året. *

I grafen nedan finns de de snittpriser som rapporteras in till energimarknadsinspektionen varje månad, i jämförelse med Kundkrafts elpriser.
Kostnadsfri omförhandling av elpriser varje år

Ett Kundkraftsmedlemskap innebär omförhandling varje år. Våra medlemmar får den elleverantör som bjudit lägst elpris i våra auktioner och på det sättet kan vi säkerställa att våra medlemmar alltid har ett lågt elpris.

Vad som ofta är avgörande för ditt totala elpris, är de fasta avgifter som tillkommer utöver den el du förbrukar. Kundkrafts medlemmar betalar aldrig några fasta eller onödiga kostnader.

Elområde 1-2
45.35 öre/kWh

Energipris inkl. moms
56.69 öre/kWh

Fast 1 år

Norrbotten, Jämtlands, Västernorrland, delar av Dalarna, Gävleborg och Västerbotten.
Elområde 3
48.18 öre/kWh

Energipris inkl. moms
60.23 öre/kWh

Fast 1 år

Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro län, Östergötlands samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs och Dalarnas län.
Elområde 4
49.58 öre/kWh

Energipris inkl. moms
61.97 öre/kWh

Fast 1 år

Skåne, Blekinge, Kronobergs län, Halland, Jönköping samt delar av Kalmar och Västra Götalands län.
Elområde 1-4
5.37 öre/kWh

Påslag inkl. elcertifikat för volymvägt elpris, se spotpriser nedan.

Rörligt 1år - Exklusive moms


© 2019 Kundkraft AB. Org. nr: 556515-1627