Jämförelse elpris.

Välj undersida
Elpriser / Beräkna besparing

Innan vi vet vilken typ av elavtal en medlem har så är det svårt för oss att kunna räkna på en besparing. Vi brukar dock som en schablon göra två olika typer av beräkningar för att se hur våra priser ligger jämfört med marknaden.

Besparing jämfört med anvisat elpris (Elområde3)

Anvisningsavtal är den typ av avtal ett hushåll blir anvisad till per automatik vid inflytt eller när bindningstiden på elavtalet har löpt ut. Energimarknadsinspektionen sammanställer varje månad ett snittpris på anvisningsavtal för olika elområden i Sverige där de inhämtar alla priser på anvisningsavtal ifrån alla Sveriges elleverantörer.

2022 Kundkraft (elområde 3) Anvisat (elområde 3)
Januari 123.9375 214.58
Februari 121.75 180.91
Mars 187.375 152.14
April Saknas 176.19
Maj Saknas 176.19
Juni Saknas 158.64
Juli Saknas 168.74
Augusti Saknas 155.4
September Saknas 257.6
Oktober Saknas 257.6
Besparing jämfört med snittpris på ett års bundet elpris (Elområde 3)

Vi upphandlar enbart ettårsavtal för att ständigt ligga i linje med förändringar på marknaden. Med ett ettårsavtal får man med alla årstider och vi riskerar inte att låsa in våra medlemmar i för höga elpriser, som är risken vid längre avtal.

2022 Kundkraft (elområde 3) 1 års avtal (elområde 3)
Januari 123.9375 130.43
Februari 121.75 125.86
Mars 187.375 174
April Saknas 174.92
Maj Saknas 192.93
Juni Saknas 207.24
Juli Saknas 217.34
Augusti Saknas 381.04
September Saknas 564.8
Oktober Saknas 496.02

© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601