Räkna ut ditt totala elpris.

Välj undersida
Elpriser / Räkna ut ditt totala elpris

Att räkna ut elpris och jämföra elpriser är inte det enklaste. Elmarknaden är som vilken annan marknad som helst; priser förändras timme för timme och dag för dag så att jämföra ett pris som tecknades för flera månader sedan med ett aktuellt pris just nu blir väldigt felaktigt. Ett pris som tecknades för flera månader sedan kan i dagens läge faktiskt stå sig väldigt bra och vice versa.

När det gäller rörligt pris så följer elpriset elmarknaden och ändras varje månad och går inte att påverka. Marknadspriset är alltså desamma för alla elhandelsbolag i hela Sverige eftersom alla följer samma elmarknad. Det som skiljer elhandelsbolagens rörliga priser åt är det som tillkommer utöver marknadspriset i form av påslag, elcertifikat och eventuella fasta avgifter som exempelvis årsavgifter eller månadsavgifter.

Hos Kundkraft förhandlar vi alltid bort alla tillkommande fasta avgifter på elhandelsavtalet, vilket innebär att ni som medlem endast betalar för elen som förbrukas.

Så här räknar man ut ett rörligt elpris: Inköpspriset från börsen (spotpris) + påslag (inkl. elcertifikat) + moms. Se till att ta spotpriset (marknadspriset) från rätt månad du vill jämföra.

Exempel: En lägenhet i elområde 3 som har en årsförbrukning på cirka 1900 kWh, har under februari månad 2020 förbrukat 195 kWh. Det rörliga priset i februari för elområde 3 var 20,39 öre/kWh. Påslaget som är framförhandlat är 5,2 öre inkl. Elcertifikatavgift. Priset blir då

20,39 öre + 5,2 öre påslag inkl. elcertifikatsavgift + moms = 31,2 öre / kWh

31,2 öre * 195 kWh = 61 kr

Ett fast pris å andra sidan följer inte elmarknaden som ett rörligt pris gör. Här är priset redan bestämt för avtalsperioden det avser, vilket även innebär att det inte tillkommer några påslag eller liknande på elpriset.

Såhär räknar man ut ett fast elpris: Elpris + moms

Så hade priset varit 37 öre/kWh, ett Fast Pris 1 År, så hade kostnaden för februari blivit

37 öre + moms = 46,25 öre/kWh

46,25 öre * 195 kWh = 90 kr

El mäts och beräknas i antal kilowattimmar och debiteras i öre. 1 kilowattimme (kWh) är lika med 1000 watt. Så exempelvis en kaffebryggare som har en effekt på 1000 watt som är påslagen under en timme förbrukar då 1 kWh. Är priset på elen då exempelvis 40 öre per kWh (50 öre/kWh inkl. moms) så kostar det 50 öre att ha på kaffebryggaren i en timme.


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601