Beräkna din besparing.

Välj undersida
Elpriser / Beräkna besparing

Innan vi vet vilken typ av elavtal en medlem har så är det svårt för oss att kunna räkna på en besparing. Vi brukar dock som en schablon göra två olika typer av beräkningar för att se hur våra priser ligger jämfört med marknaden.

Besparing jämfört med anvisningsavtal

Anvisningsavtal är den typ av avtal ett hushåll blir anvisad till per automatik vid inflytt eller när bindningstiden på elavtalet har löpt ut. Energimarknadsinspektionen sammanställer varje månad ett snittpris på anvisningsavtal för olika elområden i Sverige där de inhämtar alla priser på anvisningsavtal ifrån alla Sveriges elleverantörer.

2020 Kundkraft 1 års avtal
Januari 41.65 73.29
Februari 35.78 64.19
Mars 35.69 63.44
April 32.65 59.76
Maj 33.65 60.43
Juni 35.52 63.7
Juli 37.95 62.47
Augusti 32.35 60.16
September 37.6 64.5
Besparing jämfört med snittpris på ettårsavtal

Vi upphandlar enbart ettårsavtal för att ständigt ligga i linje med förändringar på marknaden. Med ett ettårsavtal får man med alla årstider och vi riskerar inte att låsa in våra medlemmar i för höga elpriser, som är risken vid längre avtal.

2020 Kundkraft Anvisat
Januari 41.65 98.72
Februari 35.78 90.81
Mars 35.69 86.69
April 32.65 81.26
Maj 33.65 74.61
Juni 35.52 76.74
Juli 37.95 84.96
Augusti 32.35 83.98
September 37.6 86.32

© 2020 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601