Så har vi räknat.

Välj undersida
Elpriser / Räkna på besparing

Kundkraftsmedlemmarnas besparing jämfört med snittpris på anvisningavtal

Anvisningsavtal är den typ av avtal ett hushåll blir anvisad till per automatik vid inflytt eller när bindningstiden på elavtalet, som hushållet tidigare tecknat, har löpt ut. Energimarknadsinspektionen sammanställer varje månad ett snittpris på anvisningsavtal för olika elområden i Sverige där de inhämtar alla priser på anvisningsavtal ifrån alla Sveriges elleverantörer.

Kundkrafts uträkning bygger på de senaste 12 månadernas skillnad i pris mellan Kundkrafts upphandlade elpriser jämfört med snittpris på anvisningsavtal enligt sammanställningen från energimarknadsinspektionen från det senaste året.

Priserna på elmarknaden förändras hela tiden, så även priserna för anvisningsavtal. I och med att Kundkraft utför sina elupphandlingar varje månad så kommer besparingen variera över tid.

Kundkraftsmedlemmarnas pris jämfört med snittpris på marknaden

Energimarknadsinspektionen sammanställer varje månad ett snittpris på Fast Pris 1 År för olika elområden i Sverige (se grafen nedan).

I jämförelse med snittpris på elmarknaden har Kundkrafts medlemmar sparat ca 1600 kr senaste 12 månaderna. Eftersom priserna hela tiden ändras på elmarknaden så förändras snittpriserna på marknaden, och även skillnaden mellan Kundkrafts upphandlade pris och snittpriset på elmarknaden. Därmed förändras även Kundkraftsmedlemmarnas besparing jämfört med snittpris på marknaden över tid.


© 2020 Kundkraft AB. Org. nr: 556515-1627