Solceller med Kundkraft.

Välj undersida
Grön el / Solceller

Via Kundkraft får du bra pris för den el du producerar, samtidigt som du får ta del av Kundkrafts låga priser för den el du fortfarande förbrukar – när solen inte lyser.


Så fungerar det att sälja el

Emoji Graf

1.

Gå med i Kundkraft

Du ger oss en fullmakt att upphandla ett nytt elavtal åt dig. Välj fast eller rörligt.

Emoji Graf

2.

Nedpressat pris på elen du köper

Det elbolag som vinner vår upphandling köper även din el. Meddela ditt nuvarande elbolag att släppa tillbaka solcellerna till ditt nätbolag. Nätbolaget ser sedan till att ditt nya elbolag, via oss, köper din el.

Pojke

3.

Bra deal på båda delarna

Ditt nya elbolag köper solel från dig till spotpris samt balanskostnad samtidigt som du får det upphandlade elpriset på elen som du konsumerar. Vanligtvis försöker de elbolag som lockar med kampanjer på elen du säljer ta hem det på elen du köper.


Varför sälja solel genom Kundkraft?

Bra deal på båda delarna

Ditt nya elbolag köper solel från dig till spotpris samtidigt som du får det upphandlade elpriset på elen som du konsumerar.

Varför solceller genom Kundkraft?

Du får en bra deal på både elen du säljer och elen du konsumerar. Alla månader då solen inte lyser behövs ett bra pris på elen man konsumerar också. De flesta kampanjavtal på solel har alltid ett högre elpris på den el du konsumerar.

Lågt elpris år efter år

Genom våra upphandlingar håller vi nere ditt elpris varje år utan att du behöver engagera dig.

Inga lockpriser

Elbolag som ger lockpriser på solelen du säljer tar hem affären genom att ge dig ett dyrare pris på elen du konsumerar.

Inga fasta avgifter

Medlemsskapet i Kundkraft är gratis och du betalar enbart för det elpris vi presenterar. Kostnaden för elcertifikat är redan inräknad.


Frågor och svar

Det beror på var och hur solcellsanläggningen har installerats. Normalt brukar en solcellsanläggning producera mellan 800-1100 kWh per år, för varje installerad effekt i kilowatt (kW) som installerats. Dvs. om man installerar 5 kW, kan man räkna med att producera mellan 4 000-5 500 kWh per år. Många faktorer påverkar, såsom var i landet man bor, vilken lutning taket har samt vilket väderstreck taket vetter åt. Om man har bra solläge, med perfekt lutning i söderläge, producerar man i det övre spannet. Har man sämre solläge hamnar man i det lägre spannet.

Den optimala lutningen är olika beroende på var i landet man bor. I norra Sverige är den 45 grader, i södra Sverige 35 grader. Sen påverkar även solinstrålningen där man bor. Det är högst solinstrålning på Gotland och längs kusterna i söder. Normalt är det lägre solinstrålning inåt landet och i nordligaste delarna av Sverige. SMHI har en karta som visar den genomsnittliga solinstrålningen i olika delar av landet.
Ja, har du ett bra tak eller annan lämplig yta, som är relativt skuggfri och vetter åt syd, öst eller väst så kan det över tid löna sig att skaffa solceller. En normal solcellsanläggning är på 5-10 kW, och är ca 25-60 kvm stor, vilket får plats på de flesta villatak. En anläggning under 3 KW blir ofta för dyr i förhållande till effekten den genererar.

Viktigt att tänka på är att solpanelerna kommer sitta uppe länge, så det är viktigt att taket är i gott skick. Livslängden är ofta mer än 25 år. Om taket är känsligt för fukt eller saknar papp/diffusionsspärr under yttertaket - kan det vara bra att renovera taket innan man monterar solcellerna.

Är du intresserad av en större anläggning är det viktig att tänka på att om man producerar mer el än man gör av med på årsbasis, försvinner skattereduktionen på 60 öre/kWh som produceras.
Sverige har trots vårt nordliga läge ganska bra förutsättningar för solceller. Jämför man exempelvis med Tyskland så producerar ett solcellssystem i Sverige ungefär lika mycket el. Produktionen el från en solcellsanläggning i södra respektive norra Sverige skiljer sig inte så mycket, om man ser på totalen över hela året. Gotland och kusterna i södra Sverige har absolut bäst solinstrålning. SMHI har en karta som visar den genomsnittliga solinstrålningen i olika delar av landet.
Det är många aspekter som avgör hur lång tid det tar att räkna hem en investering i solceller. Viktiga faktorer är hur stor anläggningen är och vad den kostade, besparing från lägre elkostnader, intäkter för såld överskottsel och underhållskostnader.

Exempel på grova kalkyler kan se ut såhär:
  • En 5 kW solcellsanläggning kostar ca 100 000 kr (prisuppgift från 2021). Efter det gröna avdraget blir slutkostnaden ca 85000 kr. I bra läge producerar en sådan anläggning ungefär 4750 kWh per år, vilket leder till besparingar på ca 5500 kr per år (lägre elkostnader och intäkter från försäljning av överskottsel). Det ger en återbetalningstid på ca 15-16 år.
  • En 10 kW solcellsanläggning kostar ca 165 000 kr. Efter grönt avdrag ca 140 000 kr. I bra läge kan man räkna med att producera 9500 kWh per år, vilket innebär en besparing runt 11 000 kr per år. Det ger en återbetalningstid på 12-13 år.
Vissa leverantörer lockar med att lägga på ett par ören på den el de köper från solcellsanläggningar. Men obs! Se upp, för det innebär att de måste tjäna pengarna på något annat sätt. Annars går ju elleverantören minus på dig som kund, vilket inte är hållbart för elleverantören över tid.

Som privat mikroproducent har man normalt en betydligt större elkonsumtion än elproduktion. Det innebär att det viktigaste elavtalet är avtalet för konsumtionselen. Detta vet elleverantörerna, och om de lockar med ett bra pris för den el du producerar, tar de igen den förlusten på den el du konsumerar.

Hos Kundkraft får man spotpris för den el man producerar, vilket innebär att elleverantören varken förlorar eller vinner några pengar på din produktion. Men samtidigt får man ett väldigt konkurrenskraftigt pris på den el man konsumerar. Totalt sett är detta ett väldigt attraktivt avtal över tid.
Gå med i Kundkraft

© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601