Tidigare upphandlingar.

Välj undersida
Elpriser / tidigare upphandlingar
Resultat från tidigare upphandlingar
Rörligt elpris - statistik (öre/kWh)
2020 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 24.64 24.79 25.41 28.37
Februari 15.82 15.89 20.39 20.41
Mars 10.04 9.99 15.48 17.71
April 5.51 5.53 9.95 14.91
Maj 10.23 10.22 13.91 15.15
Juni 10.48 10.52 26.01 26.24
Juli 8.91 8.94 9.52 24.59
Augusti 18.74 18.56 36.68 42.96
2019 års rörliga priser
Fast elpris - statistik (öre/kWh)
2020 Område 1 & 2 Område 3 Område 4
Januari 38.75 41.65 43.28
Februari 32.97 35.78 37.55
Mars 31.88 35.69 37.17
April 28.7 32.65 34.66
Maj 29.18 33.65 35.9
Juni 31.25 35.52 37.3
Juli 34 37.95 39.9
Augusti 29.95 32.35 36.15
September 34.23 37.6 41.1
2019 års fasta priser

© 2020 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601