Tidigare upphandlingar.

Välj undersida
Elpriser / tidigare upphandlingar
Resultat från tidigare upphandlingar
Rörligt elpris - statistik (öre/kWh)
2020 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 24.64 24.79 25.41 28.37
Februari 15.82 15.89 20.39 20.41
Mars 10.04 9.99 15.48 17.71
April 5.51 5.53 9.95 14.91
2019 års rörliga priser
Fast elpris - statistik (öre/kWh)
2020 Område 1 & 2 Område 3 Område 4
Januari 38.75 41.65 43.28
Februari 32.97 35.78 37.55
Mars 31.88 35.69 37.17
April 28.7 32.65 34.66
Maj 29.18 33.65 35.9
2019 års fasta priser

© 2020 Kundkraft AB. Org. nr: 556515-1627