Tidigare upphandlingar.

Välj undersida
Elpriser / tidigare upphandlingar
Resultat från tidigare upphandlingar
Rörligt elpris - statistik (öre/kWh) ex moms
2021 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 45.8 46.19 50.81 51.8
Februari 44.73 45.48 57.23 57.73
Mars 25.84 25.77 38.05 46.93
April 26.54 26.45 33.98 42.96
Maj 39.53 39.97 44.85 49.39
Juni 34.72 34.72 41.24 74.75
Juli 52.11 53.01 60.18 70.81
Augusti 58.87 58.81 68.71 87.15
September 57.05 57.11 94.98 125.23
2020 års rörliga priser
Fast elpris - statistik (öre/kWh) ex moms
2021 Område 1 & 2 Område 3 Område 4
Januari 37.5 42.65 49.55
Februari 37.4 42.65 47.8
Mars 34.28 43.38 49.7
April 34.03 45.4 54.25
Maj 37.85 47.35 59.8
Juni 42.9 53.9 62.9
Juli 37.06 49.1 61.25
Augusti 53.92 63.3 84.31
September 54.1 67.1 88.1
Oktober 53.4 73.6 134.9
2020 års fasta priser

© 2021 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601