Tidigare upphandlingar.

Välj undersida
Elpriser / tidigare upphandlingar
Resultat från tidigare upphandlingar
Rörligt elpris - statistik (öre/kWh)
2021 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 45.8 46.19 50.81 51.8
2020 års rörliga priser
Fast elpris - statistik (öre/kWh)
2021 Område 1 & 2 Område 3 Område 4
Januari 37.5 42.65 49.55
Februari 37.4 42.65 47.8
2020 års fasta priser

© 2021 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601