Tidigare upphandlingar.

Välj undersida
Elpriser / tidigare upphandlingar
Resultat från tidigare upphandlingar
Rörligt elpris - statistik (öre/kWh) ex moms
2022 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
2021 års rörliga priser
Fast elpris - statistik (öre/kWh) ex moms
2022 Område 1 & 2 Område 3 Område 4
Januari 63.03 99.15 189.42
2021 års fasta priser

© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601