Tidigare upphandlingar.

Välj undersida
Elpriser / tidigare upphandlingar
Resultat från tidigare upphandlingar
Rörligt elpris - SvK:s volymvägda pris per månad (öre/kWh ex. moms)
2022 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 31 30.79 111.67 116.62
Februari 27.47 27.98 82.09 87.54
Mars 39.52 39.96 136.75 162.06
April 52.83 53.68 90.18 112.24
2021 års rörliga priser
Fast elpris - statistik (öre/kWh) ex moms
2022 Område 1 & 2 Område 3 Område 4
Januari 63.03 99.15 189.42
Februari 67.7 97.4 175.4
Mars 94.9 149.9 254.9
April 95 150 255
2021 års fasta priser

© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601