Tidigare upphandlingar.

Välj undersida
Elpriser / tidigare upphandlingar
Resultat från tidigare upphandlingar
Rörligt elpris - SvK:s volymvägda pris per månad (öre/kWh ex. moms)
2022 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 31 30.79 111.67 116.62
Februari 27.47 27.98 82.09 87.54
Mars 39.52 39.96 136.75 162.06
April 52.83 53.68 90.18 112.24
Maj 55.42 55.18 105.36 141.46
Juni 52.5 52.3 131.9 182.6
Juli 23.18 22.86 92.57 128.14
Augusti 18.63 52.59 238.77 318.14
2021 års rörliga priser
Fast elpris - statistik (öre/kWh) ex moms
2022 Område 1 & 2 Område 3 Område 4
Januari 63.03 99.15 189.42
Februari 67.7 97.4 175.4
Mars 94.9 149.9 254.9
April 95 Saknas 255
Maj 94 Saknas Saknas
Juni 94.8 Saknas Saknas
Juli Saknas Saknas Saknas
Augusti Saknas Saknas Saknas
2021 års fasta priser

© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601