Grön el – vad är det?

Välj undersida
Grön el / Vad är grön el

Vad menar vi med grön el?

Vad som är och inte är en miljövänlig metod att utvinna el är en kontroversiell fråga med många svar. Kundkraft, och många elaktörer med oss, definierar grön el som energi som kommer från förnybara källor.

Med förnybara källor avses:

Hur kan Kundkraft garantera att den el jag får är grön?

När du som elkund har "el från förnybara källor"/"grön el" kan du inte räkna med att just din förbrukade el är producerad av förnybara energikällor. Elen kommer sannolikt att komma från samma källa som den el grannar och övriga i närområdet får.

Istället fungerar det så att elleverantören garanterar att den mängd "grön el", som dess kunder förbrukar kommer att produceras från förnybara källor. Detta sker genom att elleverantören köper ursprungsgarantier.

Genom att köpa ursprungsgarantier för "förnybara källor" ökar efterfrågan på "grön el" med följden att elproducenterna investerar i utbyggnad av "grön el"

Kundkraft har valt att genomföra upphandlingar av el till våra medlemmar från enbart förnybara energikällor. Det innebär att de elleverantörer som lägger bud enbart får köpa el (via elmarknaden Nordpool) från förnybara energikällor till våra medlemmar.

Varför väljer Kundkraft att enbart leverera grön el?

Kundkraft är en stark aktör på elmarknaden. Därför är det extra viktigt att vi tar vårt ansvar och bidrar till en hållbar energiutvinning och ett långsiktigt samhälle. Dessutom är prisskillnaden väldigt liten mellan el från förnybara energikällor och övrig el.

Är inte poängen med Kundkraft att det ska vara billigt?

Kundkraft garanterar alltid ett konkurrenskraftigt elpris eftersom den elleverantör som bjuder lägst elpris vinner alla medlemmar. Prisskillnaden mellan grön el och övrig el är i dagsläget försvinnande liten.

Du får ett lågt elpris år efter år och kan lägga din tid på annat än att bevaka leverantörer och lusläsa elräkningar för att hitta dolda avgifter. Nu med den stora skillnaden att du stolt kan säga att du även bidrar till en mer hållbar energiförsörjning.


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601