Kvar till nästa elupphandling

Nu finns 2.569 platser kvar av totalt 15000 i
kommande elupphandling. Gå med nu!

Psst. om du har bindningstid kvar på ditt befintliga elavtal så ställer vi dig i kö för en elupphandling så snart som möjligt.

Boka här

Pil ner vänster

Vad är grön el?

Uttrycket ”grön el” kan få många att dra öronen åt sig. Kommer elräkningen bli dyrare nu? Vad innebär egentligen grön el? Och hur kan vi garantera att den el som levereras till dig kommer från förnybara källor? Här reder vi ut begreppen.

Välj undersida
Grön el / Vad är grön el

Grönare Kundkraft– samma låga elpriser

På Kundkraft använder vi kraften av att vara många till att påverka elmarknaden på flera nivåer; Du som medlem får schysstare avtal, slipper onödiga fasta kostnader och får ett garanterat konkurrenskraftigt elpris år efter år. Det här är grundidén med Kundkraft, den kommer aldrig förändras. Men vi vill göra mer än så. Därför beslutade Kundkraft att vi från och med årsskiftet 2014/2015 enbart upphandlar el från förnybara källor – utan att det innebär en dyrare elräkning för dig som medlem.

Nu är alltså elavtalet som du tecknar via Kundkraft lika snällt mot plånboken som det är för miljön.
Används endast för att hämta adressuppgifter.
Används endast för att hämta adressuppgifter
Pil upp vänster

Ta del av kraften

Finns verkligen grön el?

Vad som är och inte är en miljövänlig metod att utvinna el är en kontroversiell fråga med många svar. Kundkraft och många elaktörer med oss definierar grön el som energi som kommer från förnybara källor.

Med förnybara källor avses:

Det finns invändningar mot de flesta sätt att utvinna energi vilket gör det svårt att hitta en felfri metod som kan försörja hela världens elkonsumtion. Men genom att aktivt välja el från förnybara energikällor stödjer vi utvecklingen och utbyggnaden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi.

Hur kan Kundkraft garantera att den el jag får är grön?

När du som elkund har "el från förnybara källor"/"grön el" kan du inte räkna med att just din förbrukade el är producerad av förnybara energikällor. Elen kommer sannolikt att komma från samma källa som den el grannar och övriga i närområdet får.

Istället fungerar det så att elleverantören garanterar att den mängd "grön el", som dess kunder förbrukar kommer att produceras från förnybara källor. Detta sker genom att elleverantören köper ursprungsgarantier.

Genom att köpa ursprungsgarantier för "förnybara källor" ökar efterfrågan på "grön el" med följden att elproducenterna investerar i utbyggnad av "grön el"

Kundkraft har valt att genomföra upphandlingar av el till våra medlemmar från enbart förnybara energikällor. Det innebär att de elleverantörer som lägger bud enbart får köpa el (via elmarknaden Nordpool) från förnybara energikällor till våra medlemmar.

Varför väljer Kundkraft att enbart leverera grön el?

Många av våra medlemmar har under lång tid efterfrågat Grön el. Kundkraft är en stark aktör på elmarknaden. Därför är det extra viktigt att vi tar vårt ansvar och bidrar till en hållbar energiutvinning och ett långsiktigt samhälle. Dessutom är prisskillnaden i stort sett obefintlig mellan el från förnybara energikällor och övrig el. Så den verkliga frågan är väl varför vi inte tagit detta steg tidigare.

Är inte poängen med Kundkraft att det ska vara billigt?

Kundkraft garanterar alltid ett konkurrenskraftigt elpris eftersom den elleverantör som bjuder lägst elpris vinner alla medlemmar. Detta gäller förstås fortfarande – med enda skillnaden att vi har skärpt kraven på de elleverantörer som vill leverera el till våra medlemmar.

Prisskillnaden mellan grön el och övrig el är i dagsläget försvinnande liten. Därför vågar vi lova att skiftet till grön el inte kommer att påverka din elräkning nämnvärt.

Du får ett lågt elpris år efter år och kan lägga din tid på annat än att bevaka leverantörer och lusläsa elräkningar för att hitta dolda avgifter. Nu med den stora skillnaden att du stolt kan säga att du även bidrar till ett mer hållbart energiklimat.


© 2020 Kundkraft AB. Org. nr: 556515-1627