Vattenkraft i Sverige.

Välj undersida
Grön el / Vattenkraft

Vattenkraft i Sverige

Vattenkraft är i dagsläget den största energikällan i Sverige och utan jämförelse den största källan till förnyelsebar energi. Under 2019 stod vattenkraft för 40,5% av Sveriges energiproduktion, vilket är något mer än kärnkraft (39,5%) och betydligt mer än vindkraft (ca 15%).

Tekniken för utvinna kraft ur vatten har funnits i flera hundra år men det var först i slutet av 1800-talet som vattenkraften började försörja fabriker med elektricitet. Idag finns det lite fler än 2000 vattenkraftverk i Sverige.

Så fungerar vattenkraft

Energi från vattenkraft utvinns från strömmande vatten. I många avseenden så är vattenkraft den bästa typen av förnyelsebar energi eftersom vatten är en del av kretsloppet. Vattnet som förbrukas under produktionen är förnybart och kommer tillbaka i form av nederbörd. Vattenkraft orsakar väldigt lite utsläpp av klimatgaser, och är väldigt kostnadseffektiv.

Kretsloppet för vattenkraft fungerar genom att vattnet som söker sig till hav och sjöar forsar igenom våra älvar och åar. När vattnet forsar igenom vattenkraftverkens turbiner där propellrar som driver en generator omvandlar vattnets energi till elektricitet.

En annan stor fördelen med vattenkraft är att den kan regleras och lagras i form av stora vattenmagasin. Produktionen av vattenkraften kan snabbt regleras om efterfrågan ökar eller minskar. Vattenkraft är exempelvis en väldigt bra energikälla i kombination med vindkraft [länk till vindkraft] eftersom produktionen av vindkraft går upp och ner beroende på hur mycket det blåser.

När vattnet sedan blir vattenånga, med hjälp av värme från solen, bildas moln som ger regn och snö. På så sätt återvinns vattnet och kan användas som vattenkraft igen.

Utmaningen med vattenkraft

Vattenkraft utgör nästan hälften av nordens totala elproduktion. Det gör att under vattenrika år, med mycket vatten i vattenmagasinen, så sjunker elpriserna på den nordiska elbörsen. Men under torra år, med mindre nederbörd, så stiger priserna på elmarknaden eftersom elen behöver produceras från andra energikällor.


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601