Vindkraft i Sverige.

Välj undersida
Grön el / Vindkraft

Vindkraft i Sverige

Vindkraft är den tredje största energikällan i Sverige och den näst största energikällan för grön el. 2019 producerade svenska vindkraftverk 20,7 TWh, vilket är ca 15% av Sveriges totala energiförbrukning. Se mer statistik kring vindkraft här

Utbyggnaden av vindkraften har varit mycket stor de senaste åren då både tekniken blivit bättre och efterfrågan av grön el ökat. I dagsläget finns det mer än 4200 vindkraftverk i Sverige och det byggs nya vindkraftverk hela tiden.

Förutsättningarna för att utvinna vindkraft i Sverige är mycket goda med tanken på vår långa kust och kraftiga vindar.

Utmaningen med vindkraft

Problemet med vindkraft är att produktionskapaciteten varierar beroende på hur mycket det blåser. Vindstyrkan varierar mellan olika årstider och andra väderfaktorer såsom molnighet och värme. När vinden avtar behöver vi förlita oss på andra energikällor som exempelvis vattenkraft vilket kan regleras på helt annat sätt.


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601