Värva vänner och få fina gåvor.

Tillsammans blir vi starkare! Värva en eller flera vänner, grannar eller
bekanta och vi belönar dig med fina gåvor.

Logga in för att få en personlig rekryteringslänk

Logga in på Mina sidor
Se vad du kan få

En värvning räknas som godkänd när den nya medlemmen varit med i auktion och avtalet
bekräftats hos den vinnande leverantören.

Vill du plocka ut din gåva efter t.ex. 2 värvningar från kategorin "Inspiration" kan du givetvis göra
det. Antalet värvningar nollställs då efter detta. Vill du senare fortsätta värva fler medlemmar kan
du börja om på nytt.


© 2019 Kundkraft AB. Org. nr: 556515-1627